open-book

Projekt bemutatás

A Hídtól hídig című ROHU115 projekt rövid bemutatása

Hortobágy és romániai Szalacs község közös projektjében, a határon túli érmelléki falu négylyukú hídjára és a híres hortobágyi kilenclyukú hídra utal a cím. Az egymás testvérének is tekinthető kőhidakon túl a közös történelmi múlt, valamint a gazdag állatartáson alapuló gyepgazdálkodás és a pusztai természeti örökség is összeköti a két falut.

A projekt célja a partner országok, valamint az Érmellék és Hortobágy között kialakult évszázadokon átnyúló együttműködés felelevenítése, valamint a természeti környezet oltalma és bemutatása különböző formában.

Az Európai Unió által támogatott határon átnyúló projekt keretében Hortobágy Község Önkormányzata az alábbi elemeket tervezte megvalósítani:

 • A Hortobágy folyó (nyíltvíz felület és a mederhez tartozó nádas, zsombékos rész)   településhez tartozó részeinek Helyi jelentőségű természetvédelmi területté nyilvánítása, ez által új védett terület kialakítása és kezelése nyári önkéntes táborok szervezésével.
  • A Hortobágyi Csárdától a vasúti hídig a Hortobágy folyón vízi és parti tanösvény létesítése. A parti tanösvény nappali és éjjeli látogatásra alkalmas módon kerül kialakításra. 
  • A tanösvény kiinduló pontjánál kiállító terem kialakítása, ahol egy állandó kiállítás keretében kerülne bemutatásra a Hortobágy folyó élővilága és lehetőséget kapnának az érmelléki Szalacs természeti értékei is a bemutatkozásra.
  • A Hortobágyi Csárdától induló tanösvény és bemutató teremhez érkezők számára a kulturált parkolás biztosítása érdekében a meglévő leromlott állapotú aszfalt burkolat felújítása, vízelvezetés megoldása.
  • A fényszennyezés negatív hatásainak csökkentése érdekében – kapcsolódva a Hortobágyi Nemzeti Park „Csillagos égbolt” programjához – az élővilágra és az éjszakai tájképre negatív hatással lévő elavult világítóberendezések fényszennyezés-mentes lámpatestekre történő cseréje.
  • A természetvédelmi kiadványok és egy rövidfilm gondozása, illetve összeállítása.

From bridge to bridge ROHU115 project brief introduction

In the joint project of Hortobágy and Szalacs village in Romania, the title refers to the four-hole bridge of the village of Érmellék across the border and the famous nine-hole bridge in Hortobágy. In addition to the stone bridges, which can also be considered each other’s brothers, the common historical past, and grassland farming based on rich animal husbandry and the natural heritage of the steppe also connect the two villages.

The aim of the project is to revive the centuries-old cooperation between the partner countries and Érmellék and Hortobágy, as well as to protect and present the natural environment in various forms.

Within the framework of the cross-border project supported by the European Union, the Municipality of Hortobágy planned to implement the following elements:

 • Declaring the parts of the Hortobágy River (open water surface and the reedy part of the riverbed) belonging to the settlement as a nature protection area of local significance, thereby creating and managing a new protected area by organizing summer volunteer camps.
 • Establishment of a water and coastal educational trail on the Hortobágy River from the Hortobágy Csárda to the railway bridge. The coastal study trail will be designed for day and night visits.
 • Establishment of an exhibition hall at the starting point of the study trail, where the wildlife of the Hortobágy River would be presented in the framework of a permanent exhibition and the natural values of Szalacs in Érmellék would also have the opportunity to introduce themselves.
 • Renovation of the existing degraded asphalt pavement and drainage solution for those arriving at the Hortobágyi Csárda educational trail and demonstration hall in order to ensure cultured parking.
 • In order to reduce the negative effects of light pollution – in connection with the „Starry Sky” program of the Hortobágy National Park – the replacement of obsolete lighting equipment with a negative effect on wildlife and the night landscape with light-pollution-free luminaires.
 • Caring for and compiling nature conservation publications and a short film.

Descrierea pe scurt a proiectului ROHU115 ”De la un pod la altul”

Proiectul comun al celor 2 localități  se referă la podul cu 4 arcade de la Sălacea și cel cu 9 arcade de la Hortobágy. Pe lângă cele 2 poduri care pot fi considerate surori, cele două localități sunt legate și prin biodiversitatea caracteristică pustei  și gospodărirea pajiștilor bazată pe creșterea animalelor.

Scopul proiectului este reluarea cooperării vechi de secole dintre zona Văii Ierului și Hortobágy din țările partenere, precum și protejarea și promovarea cadrului natural al arealului în diverse moduri.

În cadrul proiectului transfrontalier finanțat de Uniunea Europeană Primăria comunei Hortobágy și-a propus realizarea următoarelor activități:

 • Declararea râului Hortobagy și a mlaștinilor din lunca sa arie protejată de interes local, realizarea și administrarea în acest mod a unei noi arii protejate prin organizarea pe perioada verii a unor tabere de voluntariat.
 • Realizarea unui traseu tematic educațional acvatic și de luncă de la Hanul Hortobagy până la podul de cale ferată. Traseul va fi astfel realizat încât să se poată parcurge și ziua și noaptea.
 • Realizarea unei săli expoziționale în punctul de pornire al traseului, unde, în cadrul unei expoziții va fi prezentată biodiversitatea râului Hortobágy și  cea a Văii Ierului din zona Sălacea.
 • Înlocuirea covorului asfaltic degradat și rezolvarea problemei legate de scurgerea apei din parcarea de lângă sala de expoziții, în vederea asigurării unor condiții de parcare civilizate. 
 • În scopul reducerii efectelor negative ale poluării luminoase – legat și de proiectul ”Cer înstelat” al Parcului Național Hortobágy, înlocuirea corpurilor de iluminat clasice, cu efecte negative asupra viețuitoarelor nocturne, cu corpuri de iluminat care nu poluează prin lumină. 
 • Realizarea unor publicații și a unui film de scurt metraj despre biodiversitatea din areal.
placeholder-filled-pointblue

A tanösvény földrajzi elhelyezkedése

phone-auricular

Kapcsolat

location-on-map

Hortobágy Község Önkormányzata

Hortobágy, Czinege János u. 1, 4071

(06 52) 369 021

evezow

Terepszemle Stúdió

+36 (30) 621 2160

www.terepszemle.com

Kiscsoportos vezetett túrák motorcsónakkal a folyón,

előzetesen egyeztetett időpontban és díjazással!

walkw

Zöld Kör

+36 (20) 9556 758   

info@zoldkor.net

www.zoldkor.net

Kiscsoportos gyalogos séta a parti szakaszon szakvezetéssel,

előzetesen egyeztetett időpontban és díjazással!